På svenska

www.kd.fi/svenska

Utbildning lyfts fram i Helsingfors

I Helsingfors går KD till val med tre svenskspråkiga kandidater. En av dem är Tuomas Anttila. Han har suttit fyra år i utbildningsnämndens svenska sektion och vill fortsätta med arbetet till förmån för barns och ungdomarnas utbildning.

Utbildningen står under ständig förnyelse. I Helsingfors är skolnätsreformen påbörjad och nationellt skall en ny läroplan lanseras.

– Kristdemokraterna behövs för att påverka skrivningar om skolans värdegrund och samarbetet med församlingarna, säger Anttila.

TA

 

Tuomas Anttilas vallöften:

Mera hemhjälp för barnfamiljer och de äldre! Kommunal hemhjälp skall erbjudas med lägre tröskel än i dag då man blir utmattad i familjen eller ensamboende äldring.
Mera kommunal hälsovård enligt principen ”service från en och samma lucka”! Särskilt skall det gälla rusmedels- och mentalvården, att hjälpen till människan påbörjas från första kontakt.
Mera hyresboende med rimliga hyror! Både den kommunala och privata produktionen av hyresbostäder måste ökas. Jag bor själv i stadens hyreshus och vill att flera människor skall får den möjligheten.