Kannanotto

RSS

KD Helsinki: Lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista tulee tuomita ehdotonta vankeutta

KD Helsinki: Lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista tulee tuomita ehdotonta vankeutta

Lainsäädäntömme vähättelee nykyisin seksuaalirikoksia ja erityisesti lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja seksuaalista hyväksikäyttöä. Rangaistukset eivät ota riittävästi huomioon lapsen kärsimystä, ikää ja kehitysastetta arvioitaessa uhrin avuttomuutta.

Helsingin Kristillisdemokraatit esittää, että lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia on kiristettävä. Niistä tulee tuomita jatkossa ehdotonta vankeutta ehdollisen tuomion sijaan.

Kansalaisten oikeustaju ja usko jakamattomaan ihmisarvoon on koetuksella nykyisen tuomiokäytäntömme seurauksena. Oikeusministeriön pitää saattaa lainsäädäntömme ihmisoikeuksia, erityisesti lasten oikeuksia kunnioittavalle tasolle. Näitä toimia tarvitaan vielä tällä hallituskaudella.

 

Kristillisdemokraattien Helsingin piirin kevätkokous 28.5.2018, kuvassa piirin puheenjohtaja Tuulikki Tepora

Mika Ebelingin ja Tiina Tuomelan puheet pääkaupunkiseudun yhteisvaltuustossa

Mika Ebelingin ja Tiina Tuomelan puheet pääkaupunkiseudun yhteisvaltuustossa

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.5.2018 Vantaalla, missä kokouksen aiheena oli kaupunkien lausunto maakunta- ja sote-uudistuksesta. KD:n ryhmäpuheenvuoron piti Helsingin kaupunginvaltuutettu Mika Ebeling.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Sipilän hallitusohjelman lähtökohta oli hyvä: että uudistus toteutettaisiin vaiheittain. Ensin oli tarkoitus toteuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio ja rakenneuudistus. Valinnanvapauden lisääminen olisi toteutettu myöhemmin. Tästä olisi tullut pitää kiinni. Vasta kun palveluiden toimivuus on varmistettu, on aika pohtia valinnanvapauskysymystä tarkemmin.

Valitettavasti Keskusta ja Kokoomus halusivat liittää kylkiäistavoitteita sote-uudistukseen.

Hallituksen eväät ovat nyt liian levällään, jotta uudistus tuntuisi turvalliselta hyväksyä.

Ehdotuksessa vaikuttaa olevan monia ongelmia.

1. Uudistus ei näytä toteuttavan kustannusten kasvun hillitsemistä 3 miljardilla eurolla vuoteen 2030 mennessä.

2. ”Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen, monituottajamalli sekä valinnanvapauspalveluiden vieminen markkinoille … pirstoo palvelujen tuottamisen ja palveluketjut.” Tämä ”aiheuttaa haasteita erityisesti paljon palveluja tarvitseville … Asiakkaan kokonaisvaltaiset tarpeet voivat jäädä huomiotta.” Meidän tehtävämme on erityisesti pitää huolta vaikeuksissa olevista ihmistä. Vähän palveluita tarvitsevat kyllä selviävät aina.

3. Maakunta- ja sote-uudistus luo uuden rajapinnan esimerkiksi lasten ja nuorten palveluihin neuvolatoiminnan ja varhaiskasvatuksen sekä koulujen ja kouluterveydenhuollon väliin.

4. Kireä aikataulu saattaa häiritä nykyisiä toimivia palveluita ja palveluiden jatkuvuutta.

5. Pelastustoimen tehtävien siirtäminen maakuntaan vaikuttaisi pääkaupunkiseudun kuntien turvallisuustasoon epäedullisesti. Uudenmaan maakunta ei pysty päättämään alueen pelastustoimen järjestämisestä yhtenäisesti alueen eri osien erilaisuudesta johtuen.

6. Työllistämisvelvoitteen siirtämiseen maakunnille sisältyy riskejä, jotka kohdistuvat haavoittuvassa asemassa olevaan asiakaskuntaan. Pääkaupunkiseudulla on paljon työttömiä, jotka eivät helposti työllisty. Kun Suomen rakennetyöttömyys oli yli 7 %, niin tarvitsemme uudistuksen, joka helpottaa työllistymistä. Ei ole hyväksyttävää, että on monia tilanteita, joissa ihmisen ansaitessa euron, tuosta eurosta yli 85 senttiä katoaa veroihin, korotettuihin maksuihin ja vähentyviin tukiin. Tarvitsemme Kannustavan perusturvauudistuksen. Tämä on nähdäksemme jopa SoTe -uudistusta merkittävämpi asia.

7. Maakunta- ja sote-uudistus aiheuttaa kuntien talouteen poikkeuksellista epävarmuutta. Kun lainakanta ei vähene, mutta tuloista lähtee pois suurin osa, se heikentää tasetta ja mahdollisuuksia saada edullista lainaa.

KD:n valtuustoryhmät kannattavat päätösesitystä.

 

KD:n Vantaan kaupunginvaltuutettu Tiina Tuomelan puhe yhteisen kaupunginvaltuuston kokouksessa:

Arvoisat kuulijat,

Sote-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet olivat terveyserojen kaventaminen, hoitoon pääsyn nopeutuminen, integraation parantaminen ja kustannusten hillintä. Nämä on unohdettu.

Sote -lait sisältävät tällä hetkellä arvaamattomia kustannuspaineita. Esim. palkkaharmonisaatio voi tuoda miljardin vuosittaiset kulut. Maakuntiin rakennetaan uusi byrokratian taso, mikä ei sekään tule halvaksi.

Suomen ykkössijaa terveydenhuollon kustannustehokkuusvertailussa ei pidä kiireessä heikentää.

Lainsäädännön aikataulu eduskunnassa on aivan liian tiukka. Uudistus on valmisteltava jo tehdyn valmistelutyön pohjalta parlamentaarisesti uudelleen siten, että myös Uudenmaan 1.7 milj asukkaan alueen erityispiirteet huomioidaan.

Helsingin KD Naiset: Vanhukset ja vammaiset tarvitsevat palvelukoteja, joissa henkilökuntaa on paikalla yötä päivää

Helsingin KD Naiset: Vanhukset ja vammaiset tarvitsevat palvelukoteja, joissa henkilökuntaa on paikalla yötä päivää

Vuosikymmeniä Helsingin kaupungin linjaus on ollut saada laitospaikat minimiin. Se on ollut
suuntaus koko maassa. Aluksi ajettiin alas psykiatriset sairaalat. Tarkoitus ainakin paperilla on
ollut lisätä resursseja avo- ja kotihoitoon. Ajatus on kaunis mutta jäänyt suurelta osin
toteutumatta.

Kotona asuminen mahdollisimman pitkään on monen vanhuksen ihanne. Käytännössä se ei aina onnistu. Esteenä voi olla muistisairaus, jolloin ihminen ei välttämättä itse tajua tilaansa.
Yhteiskunta ei myönnä kotipalveluapua tarvetta vastaavasti. Lähiomaiset voivat asua kaukana, tai lähellä asuvien omaisten voi olla mahdoton jatkuvasti huolehtia läheisestään.

Kohtuutonta muistisairaan kannalta on, jos hän joutuu asumaan ”vankina” omassa kodissaan
lukkojen takana. Virallinen avustajajoukko käy kiireesti tekemässä sovitut tehtävät – toivon
mukaan.

Helsingissä toisenlaisena hyvänä esimerkkinä on Koskelan sairaalan alueelle suunniteltu
”muistisairaiden kylä”. Alueen 3000 asukkaasta 250 voi asua muistisairaiden ryhmäkodeissa.
Vanhusväestön lisääntyessä myös muistisairaiden määrä lisääntyy jopa kaksinkertaistuen vuoteen 2030 mennessä. Muistisairauksista kärsii nykyisin 125 000 ja vuosittain sairastuu arviolta 13 000 henkilöä. Yleisin muistisairaus on alzheimerin tauti noin 60-70 % tapauksista (Lääkäriliitto 3.11.2017).

Kristillisdemokraattien (KD) Helsingin naispiiri vaatii, että Helsingin kaupungin on turvattava
vanhus- ja vammaispalveluissa riittävästi erilaisia asumismuotoja yksilölliset tarpeet
huomioiden. Tarvitaan

1) Monipuolisia viihtyisiä ”vanhainkoteja”, joissa henkilökuntaa on myös yöllä; muistisairaat ja
muut paljon apua tarvitsevat hyötyvät tästä.
2) Ryhmäkoteja sijoitettuna lähekkäin/samalle tontille. Koti- ja muut palvelut on helppo
yhdistää, eikä henkilökunnan aikaa kulu matkoihin.
3) Palvelutaloja lähellä muuta väestöä esim. ostoskeskusten yhteydessä.

Muistisairaille, jotka vielä voivat ja haluavat liikkua, täytyy olla mahdollisuus ulkoiluun myös ilman avustajaa käsipuolessa. Tämäkin voidaan toteuttaa, kunhan asumisyksiköllä on iso, aidattu pihapiiri lukituin portein. Luonnonläheinen piha puineen tervehdyttää ja rauhoittaa ketä tahansa.

Yhteisöllisyys ja osallisuus ovat tärkeitä meille kaikille! Meillä on kansakuntana varaa hoitaa
vanhuksemme, jos arvojärjestyksemme on kohdallaan ja tahtoa riittää.

 

Kristillisdemokraattien Helsingin naispiirin vuosikokous

Kuvassa naispiirin puheenjohtaja Paula Pennanen-Aitta

KD Pohjois-Helsinki : Kiinteistöveroa korotetaan liikaa Helsingissä / Pj:nä jatkaa Tarja Niemi

Suomen Hallitus pakottaa Helsingin nostamaan kiinteistöveroa. Pohjois-Helsingin Kristillisdemokraattien mielestä kuntien pitäisi saada päättää kiinteistöveronsa tasosta itse.

Pohjois-Helsingin Kristillisdemokraatit ovat huolissaan Suomen hallituksen päätöksestä pakottaa kunnat nostamaan kiinteistöveron alarajaa. Helsinkiläinen joutuu vuonna 2017 maksamaan 14 prosenttia nykyistä enemmän asuinrakennuksen ja 18% enemmän yleistä kiinteistöveroa. Veroa maksavat kaikki; kerrostalossa asuvat kovenevan yhtiövastikkeen muodossa, omakotitalossa asuvat verona ja vuokralla asuvat vuokrankorotuksien muodossa.

Veronkorotukset ovat kestämättömän korkeita.  Veronkorotukseen ei ole kalliiden asumiskustannuksien Helsingissä mitään perustetta. Asumisen kalleus jo nyt muodostaa talouskasvun esteen. Lisäksi monet vanhukset sekä vähävaraiset joutuvat miettimään onko kotona veronkorotuksen jälkeen enää varaa asua, vai onko edessä pakkomuutto maalle.

Osaston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti jatkamaan Tarja Niemi. Varapuheenjohtajaksi valittiin uutena Petri Stålfors. Uusiksi johtokunnan jäseniksi valittiin Linda-Riina Paavilainen ja Vuokko Partinen. Johtokunnassa jatkavat edelleen Marjatta Kähkönen, Pia Kinnunen ja Karl Stellberg.

Kuntavaaliehdokkaat piirin puheenjohtaja Tuulikki Tepora ja puoluesihteeri Asmo Maanselkä puhuivat mm. Kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetista. KD Nuorten pääsihteeri ja myös ehdokkaana oleva Linda-Riina Paavilainen valotti nuorten toimintaa 12 nuorisopiirissä. Nuorilla on tavoitteena saada 13 % ehdokkaita puolueen 2 000 ehdokkaasta. Nuorilla oli ollut viime viikonloppuna vuosikokous, jossa valittiin mm. nuorten puheenjohtajat. Järjestöpäällikkö ja ehdokas Mikko Rekimies puhui kuntavaaleista ja ehdokasasettelusta. Samoin hän kertoi maakuntavaaleista, jossa ovat yhdessä Helsinki ja Uusimaa.

Musiikkia esitti muusikko Aulis Pallaskallio koskettavasti.

Kokouksen lopuksi esittäytyivät muut paikalla olleet kuntavaaliehdokkaat: teol.kand. Marjatta Kähkönen, merikapteeni  Jaakko Hernesniemi ja  DI Matti Valtonen.

KD Helsinki: Omaishoitajien jaksaminen Helsingissä retuperällä

Omaishoitajien jaksamista on tuettava enemmän

Kristillisdemokraattien Helsingin piirihallitus ja valtuustoryhmä ovat huolestuneet omaishoitajien uupumisesta Helsingissä. Omaishoito on inhimillistä ja tuo koko yhteiskunnalle valtavat, yli miljardin euron säästöt verrattuna laitoshoitoon, tehostettuun palveluasumiseen tai kotihoitoon. Kovassa säästöpaineessa on vaarana, että kaupunki purkaa laitoshoitoa nopeammin ja värvää omaishoitajia enemmän kuin mihin omaishoidon tukitoimet riittävät.

 

Lakisääteisistä ympärivuorokautisista tilapäishoitopaikoista on huutava puute kehitysvammaisten lasten perheissä, eikä lisäpaikkoja ole vetoomuksista huolimatta luvattu. Vapaapäivät ovat voimavarojen kannalta ensiarvoisen tärkeä tukitoimi myös puolisoitaan hoitaville eläkeläisille, joita on noin puolet omaishoitajista.

 

Kristillisdemokraattien mielestä omaishoitajien lakisääteisten palvelujen saatavuus on varmistettava samanaikaisesti kun omaishoitosopimusten määrää lisätään. Omaishoito mahdollistaa iäkkäiden sekä kaikenikäisten vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden kotona asumiseen vain, jos omaishoitaja jaksaa uupumatta ja pysyy toimintakykyisenä.

 

Lisätietoja:

Sari Mäkimattila

kaupunginvaltuutettu

[email protected]

puh 050 551 3344

Valtuustoryhmä: Kaupunki tarvitsee tehostamista ja kohtuullisuutta

11. VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN VALMISTELUA KOSKEVA LÄHETEKESKUSTELU
– Ryhmäpuheenvuoro 12.2.2014

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Kun valtiontalous on voimakkaasti alijäämäinen, Suomen talous on pari vuotta supistunut ja teollisuustuotanto ollut laskussa, niin on aivan selvää, että olemme vaikeassa tilanteessa.

Kun rahaa on aiempaa vähemmän ja kustannustaso nousee, on valitettava tosiasia, että meillä on varaa aiempaa vähempään. Nyt ei ole korkealentoisten suunnitelmien aika. Nyt on pikemminkin aika pitää kiinni siitä hyvästä, mitä meillä on.

Onko esim. Keskustakirjaston aika, jos meillä on vaikeuksia pitää huolta olemassa olevasta kirjastoverkosta? Onko Guggenheimin aika, jos olemassa olevien museoiden rahoituksessa on ongelmia?

Aina voidaan sanoa, että jokin hanke maksaa pian itsensä takaisin. Joskus harvoin näin onkin, mutta usein hankkeiden puolestapuhujat maalaavat epärealistisen ruusuisia näkymiä. Eiköhän aika moni hyvää tarkoittava yhdistyskin ole joskus joutunut miettimään, miksi rahat loppuvat, vaikka niitä on käytetty vain hyviin hankkeisiin?

Helsingin Energian antama tuki kaupungin taloudelle jatkossa vähenee. Kaikki ei ole omissa käsissämme, mutta on syytä vakavasti harkita, onko Helsingin Energian kehitysohjelma kaupungin talouden kannalta liian kallis.

Kristillisdemokraattien Helsingin valtuustoryhmä pitää oikeana ja vastuullisena strategiaohjelman taloudellisia linjauksia. Esimerkiksi emokaupungin käyttömenojen kasvun pitäminen kustannustason nousun sekä asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella, on erinomainen tavoite.

Tähän sisältyy kuitenkin yksi suuri mutta. Ongelma on siinä, että monet eivät ota vakavasti sitä, mitä on sovittu. Monet tuntuvat olevan sitä mieltä, että menoja on saatava leikattua 1 % ja sen saa tehdä miten vaan ja toimenpidettä nimitetään tuottavuuden parantamiseksi, vaikka kyse ei siitä olisikaan. Kristillisdemokraatit puolestaan haluaa, että säästö pyritään nimenomaan saamaan tuottavuutta parantamalla. Jos taloustilanne muodostuu niin vaikeaksi, että tarvitaan suoranaisia palvelutason leikkauksia, niin nämä pitää avoimesti sanoa kaupunkilaisille, eikä esittää niitä tuottavuuden parantamisena.

Jos sen sijaan tuottavuuden parantamiseksi hyväksytään pelkkä palvelujen leikkaaminen ilman tuottavuuden parantamista, on vaarana, ettei varsinaiseen tuottavuuden parantamiseen edes pyritä.

Vuonna 2013 menokasvun arvioidaan olevan 3,7 prosenttia, kun strategiaohjelman mukaisesti laskettuna menot olisivat saaneet nousta 2,3 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvästä kirjauksesta huolimatta tavoitetta ei ole saavutettu eikä sitä kohti edes edetty.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Me tarvitsemme sitä, että niukemmiksi käyviä voimavaroja kohdistetaan aiempaa tarkemmin. Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että kaupunginvaltuutetut yhdessä kantavat vastuun kaupungin talouden tasapainottamisesta. Tämän inhimillisessä toteuttamisessa riittää työtä meille kaikille.

Edelleen pidämme tärkeänä, että kaupunginvaltuusto tekee päätökset palvelujen priorisoinneista, jos vaikeita säästöpäätöksiä joudutaan tekemään.

Joitakin käytännön huomioita: Asioita voidaan varmasti järjestää tarkoituksenmukaisemmin. Kävin joitakin kuukausia sitten lapseni kanssa Lastensairaalassa. Siellä ystävällinen lääkäri totesi, että olisi hyvä ottaa röntgenkuva, mutta sen saamiseen tarvittaisiin terveysaseman lähete. No, suuntasimme terveysasemalle ja siellä kohtasimme tämän saman lääkärin, joka antoi tarvittavan lähetteen, jolla röntgenkuva saatiin. Tässä tuottavuutta olisi ollut helppo parantaa.

Taannoin yhdessä konferenssissa kuulin menestyvästä lentoyhtiöstä, jonka arvoihin kuuluivat kustannustehokkuus, asiakastyytyväisyys ja huumori. Työntekijöillä on oikeus tehdä yhtiön arvojen mukaisia päätöksiä ilman, että aina tulee kysyä esimieheltä. Riittää, kun päätökset pystyy perustelemaan yhtiön arvoilla.

Tähän liittyen esitämme harkittavaksi, että kaupungin henkilökunnalle annettaisiin laajasti oikeuksia tehdä ratkaisuja, jotka täyttävät kustannustehokkuuden ja asiakastyytyväisyyden vaatimukset. Uskomme, että työntekijöillä itsellään voi olla hyviä ajatuksia, joilla voisivat tehostaa työtään. Eikö tälle osaamiselle kannata antaa mahdollisuus?

Kun taloudelliset voimavarat vähenevät, on yhä tärkeämpää pyrkiä rakentamaan kohtuuden yhteiskuntaa. Yhteiskuntaa, jossa kaikilla on kohtuullinen toimeentulo. Jossa kenelläkään ei ole liian vähän ja jossa yhteisillä varoilla ei myöskään anneta kohtuuttomia etuisuuksia.

Mika Ebeling

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja

KD Helsinki: Guggenheim-hankkeen käänteet erikoisia

Kristillisdemokraattien Helsingin piiri pitää erikoisena Guggenheim-hankkeen viimeaikaisia käänteitä. Ensin Guggenheim-säätiö oli antanut ymmärtää järjestävänsä arkkitehtikilpailun yksityisellä rahoituksella. Sitten kaupungin hyväksyttyä tontin varaamisen arkkitehtikilpailua varten, ministeri Vapaavuori ilmoitti valtion tukevan arkkitehtikilpailua. Paljastui, että säätiö oli hakenut Suomen valtion rahoitusta hankkeelle vastoin sitä kuvaa, jonka säätiö oli antanut.

Kristillisdemokraattien Helsingin piirihallitus pitää sekä Guggenheim-säätiön että ministeri Vapaavuoren toimintaa erikoisena. Koska Helsinki ei ole tehnyt päätöstä Guggenheim-museon rakentamisesta, vaan ainoastaan varannut tontin arkkitehtikilpailua varten, arkkitehtikilpailuun ei tule käyttää julkista rahoitusta. Valtion joutuessa tekemään kipeitä säästöpäätöksiä ei ole perusteltua käyttää rahaa hankkeeseen, joka on luvattu voitavan toteuttaa yksityisellä rahoituksella. Ei ole myöskään oikein yrittää vyöryttää hanketta läpi ikään kuin Helsinki olisi sitoutunut hankkeeseen enempää kuin tontin varaus kilpailua varten on.

Kristillisdemokraattien Helsingin piirihallitus epäilee, että myöhemmässäkin vaiheessa Guggenheim-säätiön kuluja pyrittäisiin vyöryttämään veronmaksajien maksettaviksi, mitä emme voi hyväksyä! Guggenheim -säätiön ilmoitus tukianomuksen poisvetämisestä on toki positiivinen päätös, mutta sen ei tule tehdä poliittisia päättäjiä sinisilmäisiksi.

Lisätietoja:

Tuulikki Tepora

Kristillisdemokraattien Helsingin piirin puheenjohtaja

[email protected]

puh 040 507 2895

 

Mika Ebeling

Kristillisdemokraattien Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja

[email protected]

puh 050 357 3824

KD:n Helsingin valtuustoryhmä: Opettajan erottamispäätös peruttava

Kristillisdemokraattien Helsingin valtuustoryhmä katsoo, että Helsingin opetusviraston päätös erottaa Alppilan yläasteella työskennellyt opettaja on vahingollinen. Opettajien mahdollisuus työrauhan ja järjestyksen turvaamiseen on pitkään ollut hyvin rajallinen. Helsingin opetusviraston ei tule itse toiminnallaan edelleen heikentää opettajien mahdollisuuksia työnsä hyvään hoitamiseen.

Pari vuotta sitten koulunsa oppilaita väkivallalta puolustanut opettaja joutui itse väkivallan kohteeksi. Helsingin opetusviraston olisi tullut tuolloin pitää kunnia-asianaan puolustaa täysimääräisesti hyökkäyksen kohteeksi joutunutta opettajaa ja pitää huoli esim. siitä, ettei tälle koidu kunniakkaasta toiminnasta taloudellisia menetyksiä. Helsingin opetusvirasto ei kuitenkaan tuolloinkaan toiminut tavalla, joka olisi osoittanut täysimääräistä kunnioitusta haastavaa työtä tekeville opettajille.

Kristillisdemokraattien Helsingin valtuustoryhmä vaatii Alppilan yläasteella työskennelleen opettajan erottamispäätöksen peruuttamista. Edelleen Helsingin KD-valtuustoryhmä vaatii, että Helsingin opetusvirasto antaa jatkossa opettajakunnalle täyden tuen näiden hoitaessa tärkeää ja haastavaa työtänsä. Mikäli Helsingin opetusviraston linja ei muutu, tulee opetustoimen johtajan asemaa arvioida kriittisesti.

Kristillisdemokraattien Helsingin valtuustoryhmä käsitteli asiaa kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä 10.4.

 

Lisätietoja:

Mika Ebeling, p. 050 – 357 3824
Valtuustoryhmän puheenjohtaja (KD, Helsinki)

Helsingin luottamuspaikkaneuvottelut eivät olleet kunniaksi demokratialle

LEHDISTÖTIEDOTE 3.12.2012

Julkaisuvapaa heti

Kristillisdemokraattien Helsingin valtuustoryhmä pitää tärkeänä sitä, että kansalaisten vaaleissa ilmaisemaa tahtoa kunnioitetaan. Mielestämme seuraavia periaatteita olisi tullut noudattaa:

1. Jokainen ihminen on tasa-arvoinen ja hänellä tulee olla yhtä suuri oikeus valtaan.

2. Jokaisen ihmisen ääni on yhtä arvokas.

3. Jokaisen ihmisen vaaleissa antama mandaatti valtansa käyttämiseen on yhtä suuri riippumatta siitä, mitä puoluetta hän on äänestänyt.

4. Vaalien tulos kertoo kansan antaman vallan. Vaalien jälkeisten neuvotteluiden ei tulisi pyrkiä muuttamaan niitä valtasuhteita, jotka kansa on vaaleissa antanut. Se on nimittäin tietynlaista vaalituloksen vääristämistä.

Tämänkertaiset neuvottelut eivät kuitenkaan noudattaneet näitä periaatteita, koska kolme suurinta puoluetta ei kannattanut pisteytysjärjestelmää, joka olisi johtanut tasa-arvoisempaan tulokseen eivätkä muutenkaan pitäneet huolta kansalaisten tasa-arvoisesta kohtelusta. Kristillisdemokraattien Helsingin valtuustoryhmä pitää vääränä sitä, että Helsingin isoimmat puolueet eivät kunnioita kansan ilmaisemaa tahtoa, vaan käyvät vaalien jälkeisissä neuvotteluissa ikään kuin toiset vaalit, jossa kahmivat itselleen lisää valtaa pienempien puolueiden kustannuksella.

Kristillisdemokraatit saivat neuvotteluissa kolme lautakuntapaikkaa:
Tarkastuslautakunta, valtuutettu Sari Mäkimattila
Varhaiskasvatuslautakunta, valtuutettu Mika Ebeling

Teknisen palvelun lautakunta, varavaltuutettu Tuulikki Vuorinen

sekä kaksi jaosto-paikkaa:

1.   SOTE-jaosto, varavaltuutettu Heini Röyskö

3.  SOTE-jaosto Hanna-Kaisa Simojoki

sekä joukon muita paikkoja.

 

Lisätiedot: Valtuustoryhmän puheenjohtaja Mika Ebeling, p. 050 357 3824

Vanhan asuntokannan energiatehokkuutta parannettava

Helsingin kaupungin tulee kannustaa taloyhtiöitä ja yksityisiä kiinteistönomistajia energiatehokkuuden parantamiseen tarjoamalla neuvontaa energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden selvittämiseksi. Tätä varten kaupungin on järjestettävä energiatehokkuuteen liittyvä rakennustekninen asiantuntemuksensa palvelemaan kaikkien asukkaidensa tarpeita.

Lisäksi kaupungin tulee tarjota taloyhtiöille ja kiinteistönomistajille tarpeen mukaisesti kohtuuhintainen rahoitus ehdotettujen toimenpiteiden perusteella hyväksymiensä investointien toteuttamiseen. Energiatehokkuuden parantumisesta hyötyvät voivat syntyvillä säästöillä maksaa lainansa takaisin kaupungille. Näin minimoidaan heidän taloudellinen riskinsä.

Lopulta kaupunki saa lainansa takaisin kohtuullisella korolla. Samalla se edistää Helsingin tavoitetta vähentää kasvihuonekaasupäästöjään tavalla, joka parantaa työllisyyttä ja lisää verotuloja myönteisine kerrannaisvaikutuksineen. Ilmasto ja muu ympäristö hyötyvät matalammasta energiankulutuksesta ja taloyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille jää matalammat energiakustannukset.

Helsingin Kristillisdemokraatit haluavat parantaa Helsingin vanhan asuntokannan energia-tehokkuutta.

 

Kristillisdemokraattien Helsingin piirin syyskokous

 

Tarja Vänskä

Helsingin piirin puheenjohtaja

 

Lisätietoja:

 

Mika Ebeling, puh. 050 3573824 tai

Petteri Hiienkoski, puh. 050 4620710