Itä-Helsingin osasto: Lapsiperheköyhyyteen on puututtava

LAPSIPERHEKÖYHYYTEEN ON PUUTUTTAVA

Suomessa lähes 140 000 lasta ja nuorta asuu köyhyydessä. Edellisen hallituskauden leikkaukset ja indeksijäädytykset kohdistuivat erityisesti pienituloisiin lapsiperheisiin.

Vähävaraisuus ja siitä johtuva syrjäytyminen, yksinäisyys ja kiusatuksi joutuminen ovat monen vähävaraisen lapsen ja nuoren arkea ja todellisuutta.

Me Itä-Helsingin kristillisdemokraatit haluamme parantaa vähävaraisten lapsiperheiden asemaa Suomessa. Vaadimme, että lapsilisiin tehdään korotus (115milj.) ja lapsivähennysoikeus palautetaan verotukseen (164milj.). Vaadimme lisäksi perheellisille opiskelijoille huoltajalisän korotusta opintorahaan (40milj.) ja 1000:n euron kertaluonteisen vauvarahan (45 milj.) maksamisen perheille. Kaikki nämä parannukset voidaan toteuttaa kun leikataan esimerkiksi ministereiden ja heidän avustajiensa palkkamenoista (5milj.), otetaan käyttöön kaivosvero (15milj.) ja kivihiilen erityinen haittavero (15milj.) ja tuloutetaan Sitran pääomatulot valtiolle (250milj.).

Lisätietoja: www.kd.fi/vaihtoehtobudjetti

KD Itä-Helsingin paikallisosaston vuosikokous 26.11.19